Een voorbeeld van projecten in opdracht van Mixtura zijn de interdisciplinaire workshops die werden ontwikkeld voor de Fontys Hogeschool in Tilburg.

In 2008, 2009 en 2011 werd in samenwerking met de verschillende opleidingen* aan de Fontys Hogeschool een themaweek georganiseerd voor alle eerstejaarsstudenten. Nathalie Houtermans van Mixtura werd hiervoor als “inspirator” (workshopleider) aangetrokken.

De themaweek had als doel de kunstenaars in spé te laten kennis maken met het in groepsverband werken aan een interdisciplinair project voor een specifieke locatie. Daarnaast was het de bedoeling dat de studenten door deze intensieve samenwerking zich bewust werden van de grenzen van hun eigen discipline – en het overstijgen ervan – en dat zij kennis maakten met de vaak andere manier van werken en denken binnen andere disciplines.

* Academies voor beeldende vorming, drama, circus- en performancekunst, dansacademie, rockacademie en conservatorium.

2011, Thema Bauhaus, titel: “DE-MONTAGE HR 020929”
locatie: voormalige wieldraaierij, Spoorzone.
Uitgangspunt was een gesamtkunstwerk, dat gefragmenteerd begint. De aandacht van de toeschouwers wordt afzonderlijk gevestigd op mensen die hun verschillende disciplines uitoefenen. Afzonderlijk hebben zij geen betekenis, maar pas als alle disciplines uiteindelijk samengevoegd worden, zoals puzzelstukjes die op hun plaats vallen, zie je het harmonieuze geheel. De blog rond deze workshop vindt u hier.

Videoregistratie van de uiteindelijke performance:

2009, Thema Odysseus, titel: “INSTANT ODYSSEE, de Odyssee als hedendaagse ‘instant’ tragedie”
locatie: een voormalige fabriek (ketelhuis).
De voorstelling is (losjes) gebaseerd op de structuur van een antiek Grieks tragedie. Echter, passend binnen de hedendaagse zapcultuur, spelen de scenes (episodes) zich in een razend tempo, op verschillende plekken binnen de locatie af en worden steeds verbonden door een stormachtig intermezzo van het koor (stasima). De 21e eeuwse snelheid (en daarmee oppervlakkigheid?) wordt nog eens benadrukt doordat de episodes zelf verschillende stijlbreuken kennen. De webpagina’s hier getuigen van het werkproces.

Foto-impressie: op maat knippen van “jurk” van het koor.

2009, Thema Het absurde, titel: “Laten wij een moment van stilte in acht nemen tussen vrouwentongen. Een requiemmis ter nagedachtenis van een levend rockicoon”
locatie:  een voormalige kapel van een nonnenklooster.
De performance die de groep heeft ontwikkeld bestaat niet uit voor de hand liggende sketches over nonnen of de katholieke mis: zij besloten vooral te werken met de typische akoestiek van de ruimte.
Deze akoestiek is eigenlijk het laatste restje van de authentieke kerkelijke sfeer, dat er door de uitbater van de kapel, zelfs ondanks verwoede pogingen als het aanbrengen van wandpanelen en vloerkleden, niet uit gekregen is. Er duiken wel subtiele verwijzingen op naar de eeuwige terugkeer van dagelijks handelingen, de stiltegelofte en de afzondering van deze strenge geloofsgemeenschap. Deze religieuze rites verworden, eenmaal ontdaan van hun religieuze connotatie, automatisch tot absurde – want ‘betekenisloze’ – rites. Lees meer hier.

Foto-impressie: studentes Maddy (Clarisse) en Sanne (Mevr. Smith) tijdens repetitie.