Unstabilia.nl was een website waar de unieke collectie boeken en beeld en geluidsdragers van V2 was ondergebracht. V2_ moest deze collectie afstoten wegens ruimtegebrek en andere focuspunten. Ze dreigde daarom te worden vernietigd.

V2_organisaties is één van de eerste organisaties in Europa die zich vanuit een interdisciplinair perspectief bezig is gaan houden met het ontwikkelen en presenteren van mediakunst. De collectie boeken was te koop in een aparte V2_shop.

De inzet was dat deze collectie in het geheel zou worden aangekocht door derden om onder te brengen in een mediatheek, zodat deze bijzondere verzameling aan memorabilia van instabiele media een nieuw thuis kan krijgen. Tot die tijd konden ook particuliere liefhebbers hun eigen verzameling aanvullen.

De collectie is inmiddels inderdaad verkocht aan La Laboral, een digitale media kunstcentrum in het noorden van Spanje en de website opgeheven.

De website is op eigen initiatief ontwikkeld door Mixtura in samenwerking met V2_organisatie en webprovider Half2.nl