SENSATIONAL MIX is een samenwerkingsverband tussen Nathalie Houtermans (Mixtura) en Roland Groenenboom (Sensational Fix), waarmee verschillende succesvolle projecten zijn gerealiseerd in ‘probleemwijken’ in Rotterdam Zuid.

Het is sinds eind 2014 slapende, vanwege de verhuizing naar de V.S. van Roland Groenenboom. Wanneer er zich toch nieuwe mogelijkheden aandienen om de samenwerking voort te zetten zal SENSATIONAL MIX zeker weer van zich laten horen.

SENSATIONAL MIX wil met haar projecten eenieder laten delen in de bijzondere ervaringen die kunstenaars ons door middel van hun werk kunnen bieden. In een wereld waarin censuur, controle en vrijheidsbeperkingen aan de orde van de dag zijn, komt het op de kunstenaars en andere vrije denkers aan om middels hun werk op originele en rake wijze ondergeschoven thema’s in onze samenleving aandacht te geven en stereotiepe denkpatronen te verbreken. Je kunt daarbij op mondiaal niveau denken, maar het geldt ook voor de manier waarop de rechteroever van Rotterdam naar Zuid kijkt als ongelijkwaardig deel van de stad.

SENSATIONAL MIX opereerde vanuit een informatie-werkruimte midden in de Afrikaanderwijk in Rotterdam Zuid – een van de grootste ‘probleemwijken’ in Nederland, van waaruit zij haar projecten niet alleen voorbereidde, maar ook toelichte voor bewoners en andere geïnteresseerden. Zij ontwikkelde en produceerde zeer uiteenlopende kunstprojecten met internationale kunstenaars, die steeds op laagdrempelige locaties werden gepresenteerd. De bewoners én genodigde kunstkenners konden op deze wijze kennis met internationale beeldend kunstenaars die door middel van in situ projecten, met een onbevoordeelde blik hun visies geven op Rotterdam Zuid.

SENSATIONAL MIX nodigde bewoners daar waar mogelijk uit tot participeren in de projecten, om zo tot een resultaat te komen dat niet alleen óver de wijk en haar bewoners gaat, maar dat deze werkelijk in de wijk en met deze bewoners tot stand werden gebracht.

De motivatie hierbij was (en is) dat SENSATIONAL MIX recht wil doen aan Zuid als volwaardig onderdeel van de stad Rotterdam, waar men, net als aan de andere kant van de rivier, toegang tot hoogwaardige internationale kunstprojecten moet krijgen. Zuid verdient echter ook dat er wordt nagedacht over de sociale context waarbinnen deze kunst wordt ontwikkeld en gepresenteerd. Zuid is niet gebaat bij het zonder meer installeren van kunstwerken die de goedkeuring wegdragen van kunstkenners, maar die voorbij gaan aan de specifieke context van dit deel van de stad, dat zo’n 130 nationaliteiten herbergt van de ruim 160 die in de gehele stad aanwezig zijn.

Hieronder vindt u een aantal geselecteerde projecten, een volledig overzicht is te vinden op Sensationalmix.nl