¿La mezcla perfecta? was het eerste project van Stichting Mixtura dat naast haar functie als een eerste onderzoek, introductie en statement van de stichting, als studie diende voor samenwerkingsprojecten tussen ‘westerse’ en ‘niet-westerse’ kunstenaars.

Het project was gebaseerd op een onderzoek in Cuba van Nathalie Houtermans naar de invloed van een interculturele samenleving op kunstuitingen en vice versa, resulterend in een uitgebreide presentatie, geïnitieerd en georganiseerd door Mixtura.

De presentatie van het onderzoek vond plaats in een voormalige bioscoop in Rotterdam, in samenwerking met zowel onderzoekers als kunstenaars (dans, film, performance) en zoomde met name in op de wijze waarop Afro-Cubaanse religies invloed uitoefenen op de hedendaagse kunst en cultuur in Cuba.

Speciaal voor deze gelegenheid werden door kunstenaars uit Nederland en Cuba vanuit verschillende disciplines gezamenlijke werken ontwikkeld.

Als voorlopige conclusie werd gesteld dat, als we kunstuitingen van deze, maar ook van andere niet-westerse culturen op waarde willen schatten – zowel binnen Nederland als daarbuiten – we moeten pogen om het westerse kunstbegrip los te laten, in plaats van deze artistieke praktijken in een westers kader te plaatsen, waardoor zij vrijwel altijd het onderspit delven of tot exotisme verworden.

Uitgebreid verslag van de presentatie: ¿La mezcla perfecta?

Schetsontwerp van Lory Caldarella voor ‘Achéogun Otá’ performance