logo Haperende Mens
Mixtura adviseerde en ondersteunde curator Katja Vercouteren bij de realisatie van het interdisciplinaire project Haperende Mens II en kleinere events en continueert deze samenwerking voor volgende projecten.

Haperende Mens II bestond uit een tentoonstelling bij Arti et Amicitiae en een festival in de Melkweg te Amsterdam. Meer info hier.

Zowel inhoudelijk als qua bezoekersaantallen en media-aandacht was het project behoorlijk succesvol. Daarnaast verliep de samenwerking tussen Katja Vercouteren en andere medewerkers dermate prettig en inspirerend dat Mixtura ook bij toekomstige projecten Haperende Mens met raad en daad zal bijstaan.

Inmiddels is Haperende Mens niet alleen de naam van een project, maar ontwikkeld tot een gelijknamig kunstinitiatief met een klein maar bezield team, dat tentoonstellingen maakt, concerten programmeert, en diverse kleinere projecten organiseert in samenwerking met kunstenaars, culturele organisaties en diverse partners.

Vanuit Mixtura wordt de opzet en professionalisering van Haperende Mens als organisatie begeleid in de vorm van advies en fondsenwerving. Daarnaast wordt bij afzonderlijke projecten onder andere ook bijgedragen aan conceptontwikkeling, samenstelling programma’s, subsidieaanvragen en de verschillende organisatorische aspecten.

Mixtura is daarnaast specifiek gevraagd om programmaonderdelen bij projecten te ontwikkelen, die aantrekkelijker en gemakkelijker toegankelijk zijn voor een breder publiek, in de hoop en verwachting daarmee ook andere doelgroepen aan te spreken. Deze programmaonderdelen kunnen bijvoorbeeld bestaan uit workshops, lezingen en symposia, maar ook uit presentaties in de openbare ruimte, die steeds direct gelieerd zijn aan een project.

Lees verder over de invalshoek van Haperende Mens op de volgende pagina.