In het najaar van 2015 is Mixtura gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden van het oprichten van een artist/researcher in residency programma in een pand in een klein dorp aan de Zwarte Zee in Bulgarije. Het residency programma is met name gericht op kunstenaars en onderzoekers die interesse hebben in traditionele (Balkan) dorpscultuur, rurale ambachten, geschiedenis van het Zwarte Zee gebied of duurzaamheid en deze willen verbinden aan een hedendaagse hedendaagse kunst- of onderzoekspraktijk.

Met nadruk wordt daarbij gezocht naar mogelijkheden om de lokale bevolking te betrekken bij het residency programma, bijvoorbeeld door het geven van cursussen aan de participanten of het samenwerken met participanten aan een project. Dit heeft enerzijds tot doel om kennis die op dit moment verloren dreigt te gaan te promoten en verder te ontwikkelen, maar ook om de lokale bevolking de gelegenheid te bieden om iets bij te verdienen met het doorgeven van deze kennis.

Het residency programma zal deels worden bekostigd uit het inzetten van het pand voor duurzaam (community based) toerisme gedurende het hoogseizoen, waarbij tevens de nadruk ligt op deelname aan activiteiten, georganiseerd door lokale bevolking, zoals het geven van workshops en cursussen.

De uitdaging voor Mixtura ligt besloten in het vinden van mogelijkheden om internationale, hedendaagse kunst- en onderzoekspraktijken te verbinden aan zeer lokale, rurale praktijken. Mixtura wil daarbij de ontwikkeling van duurzaam toerisme op deze locatie, niet alleen als een middel zien om de lokale bevolking en participanten financieel te ondersteunen, maar als een interessant onderzoek naar de mogelijkheid om kleinschalig, duurzaam toerisme in te bedden meer betrokken en (hopelijk) iets meer beklijvende vorm van kunst- en cultuurbeleving.

Naar verwachting zal medio 2016 het pilot project van start gaan.
___

Haperende Mens

Mixtura zet de komende jaren de samenwerking met Haperende Mens voort. Meer info over het samenwerkingsverband tussen haperende Mens en Mixtura hier of ga rechtstreeks naar Haperende Mens hier.