Mixtura stimuleert denken en werken over grenzen van eigen disciplines of culturen.

Mixtura doet dit door middel van het ontwikkelen van projecten, het uitvoeren van onderzoek en het geven van advies.

Mixtura is met name in de kunst- en cultuursector actief, maar kan ook in een breder maatschappelijk perspectief worden ingezet: overal waar een onverwachte mix van ideeën kan bijdragen aan andere inzichten en leiden tot nieuwe inspiratie; waar denken en werken buiten de kaders van de eigen discipline en/of cultuur kan bijdragen aan een beter begrip voor elkaars positie; waar door overleg en samenwerking hiaten rond een bepaald onderwerp vermeden kunnen worden.

Bij het denken buiten eigen kaders hoort het vanzelfsprekend te zijn, om, daar waar het enigszins mogelijk is, een breed publiek aan te spreken en te laten participeren, zonder daarbij afbreuk te doen aan de inhoudelijke kwaliteit. Dit geldt niet alleen voor presentaties van kunstprojecten, maar ook voor het presenteren van resultaten van gespecialiseerd onderzoek.

Mixtura werkt zowel op eigen initiatief als in opdracht en zoekt altijd weer naar mogelijkheden om samen te werken of samenwerkingsverbanden te stimuleren.